Mūzikas un mākslas skola

Viesītes Mūzikas un mākslas skola

KĀRTĪBA PAR ATTĀLINĀTO MĀCĪBU PROCESU NO 21.OKTOBRA

Profesionālās ievirzes izglītības programmu apguves īstenošana no 2021. gada 21. oktobra

Pamatojoties uz 2021. gada 20. oktobrī, pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”1 (turpmāk – Rīkojums) – Ministru kabineta rīkojums Nr. 7482,

  • līdz 2021. gada 29. oktobrim tiek pagarinātas rudens brīvdienas vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes programmu audzēkņiem.
  • no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē un tiek nodrošināta:
  • profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu apguve attālināti;
  • no 2021. gada 1. novembra atļauta:
  • profesionālās izglītības (tai skaitā profesionālās ievirzes) programmas patstāvīgu praktisko iemaņu individuālā apguve izglītības iestādē bez pedagoga klātbūtnes;
  • visi darbinieki, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas personas), ierodoties darba vietā, rakstveidā apliecina, ka tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju un tās nav bijušas tiešā kontaktā ar personām, kurām noteikta izolācija, mājas karantīna vai pašizolācija. Lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus, darba devējs var organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku (tai skaitā pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu) Covid-19 testēšanu. Šādā gadījumā Covid-19 testēšanas izmaksas sedz no darba devēja līdzekļiem

 

Direktore                                                                                                                  I.Bartkeviča

Levinska  29326793

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiKĀRTĪBA PAR ATTĀLINĀTO MĀCĪBU PROCESU NO 21.OKTOBRA

No comments

The comments are closed.