Mūzikas un mākslas skola

Viesītes Mūzikas un mākslas skola

Kārtība mācību procesa organizēšanai no 01.12.2021.

Pamatojoties uz 2021. gada 30. novembrī pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

Profesionālās ievirzes izglītības izglītojamie:

  • no 1. klases līdz 12 gadu vecumam ar skolā veiktu negatīvu rutīnas skrīninga testu var klātienē piedalīties nodarbībās drošā vidē:

✓ telpu platība uz katru bērnu (3 m2 );

 ✓ telpu ventilācijas prasības;

 ✓ izglītojamo skaits nodarbību grupā līdz 20 (gan uz iekštelpās, gan ārtelpās), ierobežojums nav attiecināms, ja izglītojamie profesionālās ievirzes izglītības programmu un vispārējās izglītības programmu apgūst vienā izglītības iestādē.

  • no 12 gadu vecuma, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, profesionālās ievirzes izglītības programmās ārpus vispārējās izglītības iestādes var piedalīties:

✓ attālināti;

✓ klātienē individuāli.

  • uzrādot vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, profesionālās ievirzes izglītības programmās mācību procesā klātienē var piedalīties bez ierobežojumiem.
posted by Grinbergs Gints in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiKārtība mācību procesa organizēšanai no 01.12.2021.

No comments

The comments are closed.