Kategorijas
Aktualitātes

Svētku koncerts Lones Tautas namā

Atkal kopā Latvijas dzimšanas dienā!

Pēc ilgāka laika mūzikas skolas audzēkņi, vecāki un pedagogi varēja pulcēties kopīgā pasākumā 17.novembrī Lones kultūras namā, kas bija veltīts mūsu valsts svētkiem.

Pateicība mūsu audzēkņu vecākiem, kuri kopā ar bērniem atrada iespēju mērot tuvākus un tālākus ceļus līdz Lonei – no Mazzalves, Neretas, Salas un Viesītes!

Koncertā varējām klausīties mūsu skolas vokālo ansambļu priekšnesumus. Salas vokālais ansamblis izcēlās ar izteiksmīgu  dziedājumu un interesantu vizuālu noformējumu. Paldies skolotājai Zaļinai Višņakovai!

Viesītes vokālajā ansamblī ( pedagogs Agnese Levinska) kopā uzstājās meitenes ar ļoti atšķirīgu muzikālo  pieredzi – no 1. līdz 6.klasei. Tas viņām bija liels izaicinājums – saliedēt savas balsis vienotā skanējumā, un tas izdevās labi!

Neretas vokālais ansamblis ( pedagogs Zaļina Višņakova) izcēlās ar sirsnīgu latviešu tautasdziesmas izpildījumu

Latviešu tautasdziesmas skanēja arī solistu sniegumā.

Ļoti atbildīgi jutās mazie solisti – pianisti, kuriem tas bija pirmais lielākais koncerts!

Koncerta noslēgumā skaistus muzikālus mirkļus sniedza skolotājas Marikas Cielavas klavieru klases  audzēknes ar Imanta Kalniņa  mūziku.

Pasākumu vainagoja Lones kultūras nama vadītājas Intas Malcenieces sarūpētās dāvanas un cienasts koncerta dalībniekiem.