Pedagogi

VIESĪTĒ

MŪZIKĀ

 • Inga Bartkeviča (klavierspēle)
 • Agnese Levinska (dziedāšana)
 • Nata Šimanauska (mūzikas mācība un teorija, dziedāšana, koris)
 • Jekaterina Haļiullina

MĀKSLĀ

 • Arta Lindmane (zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, darbs materiālā, zīda apgleznošana,noslēguma darbs)
 • Līga Kate Trukšāne 
 • Gundra Muceniece (veidošana, darbs materiālā, zīda apgl.)

 

MĀCĪBU PROGRAMMU ĪSTENOŠANAS VIETĀS

SALĀ

MŪZIKĀ

 • Jekaterina Haļiullina
 • Zaļina Višņakova (mūzikas teorija, dziedāšana, ansamblis)
 • Ilze Gaidele (mūzikas teorija, dziedāšana, ansamblis)
 • Gunta Davidovska (klavieres)
 • Ligita Tuntule (klavieres)

MĀKSLĀ

 • Tatjana Jakubjaņeca (kompozīcija, mākslas val.pam, zīmēšana, gleznošana, noslēguma darbs.)
 • Gundra Muceniece (darbs materiālā, veidošana, kompozīcija, zīda apgl.)

BIRŽOS

MŪZIKĀ

 • Emīlija Balode (mūzikas teorija, klavieres)

MĀKSLĀ

 • Dace Štāle (darbs materiālā, veidošana, zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, zīda apgl.)
 • Līga Kate Trukšāne 

NERETĀ

MŪZIKĀ

 • Nata Šimanauska (mūzikas mācība un teorija, dziedāšana)
 • Zaļina Višņakova (dziedāšana)

MAZZALVĒ    

MŪZIKĀ 

 • Marika Cielava (mūzikas teorija, klavieres)