Mūzikas un mākslas skola

Viesītes Mūzikas un mākslas skola

Pedagogi

VIESĪTĒ

MŪZIKĀ

 • Inga Bartkeviča (klavierspēle)
 • Agnese Levinska (dziedāšana)
 • Nata Šimanauska (mūzikas mācība un teorija, dziedāšana, koris)
 • Jekaterina Haļiullina  (klavierspēle)

MĀKSLĀ

 • Arta Lindmane (zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, darbs materiālā, zīda apgleznošana,noslēguma darbs)
 • Līga Kate Trukšāne (veidošana,zīmēšana, gleznošana, kompoz., darbs materiālā, zīda apgl., mākslas val.pamati)
 • Gundra Muceniece (veidošana,zīmēšana, gleznošana, kompoz., darbs materiālā, zīda apgl., mākslas val.pamati)

 

MĀCĪBU PROGRAMMU ĪSTENOŠANAS VIETĀS

SALĀ

MŪZIKĀ

 • Jekaterina Haļiullina  (klavieres, klavierspēle)
 • Zaļina Višņakova (mūzikas teorija, dziedāšana, ansamblis)
 • Ilze Gaidele (mūzikas teorija, dziedāšana, ansamblis)
 • Gunta Davidovska (klavieres)

MĀKSLĀ

 • Dace Ķiploka (zīmēšana, gleznošana, kompozīcija)
 • Tatjana Tkačova (darbs materiālā, veidošana, kompozīcija, zīda apgl.,mākslas val.pam.)

BIRŽOS

MŪZIKĀ

 • Emīlija Balode (mūzikas teorija, klavieres)

MĀKSLĀ

 • Dace Štāle (darbs materiālā, veidošana)
 • Līga Kate Trukšāne (zīmēšana, gleznošana, kompozīcija)
 • Gundra Muceniece (zīmēšana, gleznošana, kompozīcija)

NERETĀ

MŪZIKĀ

 • Ginta Gudjāne (dziedāšana)
 • Nata Šimanauska (mūzikas mācība un teorija, dziedāšana)
 • Zaļina Višņakova (dziedāšana)

MAZZALVĒ    

MŪZIKĀ 

 • Marika Cielava (mūzikas teorija, klavieres)

No comments

The comments are closed.