Interešu izglītība

Kopš 2011. gada septembra Viesītes Mūzikas un mākslas skola realizē arī interešu izglītību. Skolā darbojas tautisko deju kolektīvs „Danceri” (vadītāja Kristīne Pazuha) trīs dažāda vecuma grupās , modernās mūzikas studija (vadītāji Liene un Reinis Grīnhofi),  mākslas studija”Otiņas”un”Otas”(vadītāja Arta Lindmane), kā arī Viesītes 36. mazpulks (vadītāja Rudīte Feldmane).