Mūzikas un mākslas skola

Viesītes Mūzikas un mākslas skola

Interešu izglītība

Kopš 2011. gada septembra Viesītes Mūzikas un mākslas skola realizē arī interešu izglītību. Skolā darbojas tautisko deju kolektīvs „Danceri” (vadītāja Kristīne Pazuha) trīs dažāda vecuma grupās , modernās mūzikas studija (vadītāji Liene un Reinis Grīnhofi),  mākslas studija”Otiņas”un”Otas”(vadītāja Arta Lindmane), kā arī Viesītes 36. mazpulks (vadītāja Rudīte Feldmane).

 

No comments

The comments are closed.