Mūzikas un mākslas skola

Viesītes Mūzikas un mākslas skola

Kontakti

SKOLAS ADRESE

Brīvības iela 12, Viesīte,
Viesītes novads, LV – 5237
Tālrunis – 27843634
e-pasts: muzika.maksla@viesite.lv

NORĒĶINU REKVIZĪTI

Viesītes novada pašvaldība

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads

Reģ.nr. 90000045353

A/S SEB konts LV66UNLA0009013130395

Jānorāda audzēkņa vārds, uzvārds, mēnesis par kuru maksā

Mācību maksa: VMMS – 8,50 EUR, modernās mūzikas studija – 3 EUR

No comments

The comments are closed.