Par skolu

Viesītes Mūzikas un mākslas skola dibināta 2008. gadā, apvienojot Jēkabpils A. Žilinska mūzikas skolas un Jēkabpils Mākslas skolas filiāles. Skolā tiek realizētas trīs profesionālās ievirzes izglītības programmas:
Vokālā mūzika. Kora klase.
• Taustiņinstrumentu spēle. Klavierspēle.
• Vizuāli plastiskā māksla.
Skolā strādā radoši, kvalificēti pedagogi. Skolas audzēkņi ar panākumiem piedalās dažādos Latvijas mēroga, kā arī Starptautiskajos konkursos, mācību procesā pilnveido savas zināšanas mūzikā un mākslā, attīsta savas radošās spējas.
Skola piedāvā arī interešu izglītības iespējas pirmsskolas un skolas vecuma bērniem.