Kategorijas
Aktualitātes

Vērtību zīmes

Pateicīgi un priecīgi esam saņēmuši “zelta gabaliņus”. Paldies Latvijas Bankai un Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam par iespēju piedalīties izstādē “Vērtību zīmes”.

Katrīna, Samanta, Evelīna, Aleks
Elvīra
Megija
Patrīcija, Marta
Sofija

Foto: Arta Lindmane

Kategorijas
Aktualitātes

Koncerts Viesītes Mūzikas un mākslas skolā

Kategorijas
Aktualitātes

Lepojamies!

 

7.12.2022. Dobeles mūzikas skolā norisinājās VIII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5. – 8. klavieru klašu audzēkņu konkurss, kurā piedalījās arī mūsu skolas 5. klavieru klases audzēkne Zane Dubinska pedagogs Marika Cielava. Audzēkne mācās Mazzalves mācību programmas īstenošanas vietā.

Apsveicam ar iegūto I. vietu!

Liels paldies skolotājai un audzēknei par ieguldīto darbu, kā arī vecākiem par atbalstu!

 

Kategorijas
Aktualitātes

Svētku koncerts Lones Tautas namā

Atkal kopā Latvijas dzimšanas dienā!

Pēc ilgāka laika mūzikas skolas audzēkņi, vecāki un pedagogi varēja pulcēties kopīgā pasākumā 17.novembrī Lones kultūras namā, kas bija veltīts mūsu valsts svētkiem.

Pateicība mūsu audzēkņu vecākiem, kuri kopā ar bērniem atrada iespēju mērot tuvākus un tālākus ceļus līdz Lonei – no Mazzalves, Neretas, Salas un Viesītes!

Koncertā varējām klausīties mūsu skolas vokālo ansambļu priekšnesumus. Salas vokālais ansamblis izcēlās ar izteiksmīgu  dziedājumu un interesantu vizuālu noformējumu. Paldies skolotājai Zaļinai Višņakovai!

Viesītes vokālajā ansamblī ( pedagogs Agnese Levinska) kopā uzstājās meitenes ar ļoti atšķirīgu muzikālo  pieredzi – no 1. līdz 6.klasei. Tas viņām bija liels izaicinājums – saliedēt savas balsis vienotā skanējumā, un tas izdevās labi!

Neretas vokālais ansamblis ( pedagogs Zaļina Višņakova) izcēlās ar sirsnīgu latviešu tautasdziesmas izpildījumu

Latviešu tautasdziesmas skanēja arī solistu sniegumā.

Ļoti atbildīgi jutās mazie solisti – pianisti, kuriem tas bija pirmais lielākais koncerts!

Koncerta noslēgumā skaistus muzikālus mirkļus sniedza skolotājas Marikas Cielavas klavieru klases  audzēknes ar Imanta Kalniņa  mūziku.

Pasākumu vainagoja Lones kultūras nama vadītājas Intas Malcenieces sarūpētās dāvanas un cienasts koncerta dalībniekiem.

Kategorijas
Aktualitātes

Izlaidums 2022

Foto: Gundra Muceniece