Mūzikas un mākslas skola

Viesītes Mūzikas un mākslas skola

Lepojamies!

21.septembrī Rīgā Esena Pārdaugavas dārzos notika “Gada labākā būve Latvijā 2020″pasākums, kura ietvaros tika sveikti arī bērnu zīmējumu konkursa “Mana novada dārgakmens-jaunā būve” laureāti.

Viesītes Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Marta Malceniece saņēmusi augsto žūrijas vērtējumu un ieguvusi 1.vietu 1.-3.kl.grupā ar savu darbu “Ormaņkalna skatu tornis”(ped. Inga Kursīte).

Gan Marta, gan Viesītes MMS priecājas par saņemto gadagrāmatu “Gada labākā būve Latvijā 2020”, kurā ievietota informācija un attēli par visiem 2020.g.skates pieteiktajiem objektiem, kā arī labākie jauno mākslinieku konkursa darbi.

Paldies Martas vecākiem par sirsnīgo atbalstu! Lai arī turpmāk meitenei daudz radošu panākumu!

 

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiLepojamies!

Mākslas pulciņi

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiMākslas pulciņi

Lai radošs visiem jaunais mācību gads!

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiLai radošs visiem jaunais mācību gads!

Mācību procesa organizēšana

Kārtība mācību procesa organizēšanai Viesītes Mūzikas un mākslas skolā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā

Mācību process Viesītes Mūzikas un mākslas skolā, uzsākot 2021./2022. m. g. tiek organizēts klātienē, ievērojot “Ieteikumus izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Mācību procesa organizācijas pamatnosacījumi, lai mazinātu iespējamos inficēšanās riskus, ir:

 • mācību plāna un procesa piemērošana atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai un

skolēnu/audzēkņu vajadzībām,

 • sadarbība un informēšana (skolotāji, skolēni/audzēkņi, vecāki, institūcijas),

Mācību organizēšana

 • Mācības tiks organizētas pa klasēm un grupām atbilstoši stundu sarakstam.

Mācības izglītības iestādē ar vai bez attālinātā mācību procesa elementiem

nodrošinot visas epidemioloģiskās drošības prasības un, ja iestādē nav konstatēti inficēšanās vai saslimšanas gadījumi.

Skolēnu/audzēkņu ierašanos skolā, mācības stundās un atpūtu starpbrīžos, aiziešanu no  izglītības iestādes, kā arī citas aktivitātes organizēs pēc iespējas nodrošinot plūsmu nepārklāšanos un distancēšanās ievērošanu.

 • Veidos individuāli pielāgotu mācību plānu un nodrošinās atgriezenisko saiti tiem skolēniem/audzēkņiem, kas atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties attālināti (tikai mājās), kamēr pārējie mācīsies izglītības iestādes telpās vai daļēji attālināti.

Ierodoties skolā;

 • Audzēknim jāuzrada negatīvs Covid-19 tests vai derīgs sertifikāts skolas dežurantam, pirmo reizi ierodoties skolā un turpmāk katru nedēļu, izdrukātā vai digitālā formātā.
 • Skolā ierodas ne agrāk kā 10 min. pirms nodarbību sākuma.
 • Skolas publiskās telpās (gaitenī, tualetē) un nodarbību telpās jālieto sejas maska. Vispārizglītojošo skolu 1.-3. klašu un vakcinētie skolēni nodarbību telpās var sejas maskas nelietot.
 • Pirms un pēc nodarbībām jāmazgā vai jādezinficē rokas.
 • Mācību klasēs atrodas speciālie šķīdumi virsmu tīrīšanai, kurus lieto galda virsmu, telefonu, datoru un citu piederumu tīrīšanai.
 • Sliktas pašsajūtas gadījumā griezties pie klases pedagoga, dežuranta, skolas vadības.
 • Pozitīva testa gadījumā skolēnu vecēkiem vai citiem likumīgajiem pārstāvjiem informēt izglītības iestādi.

Telpu uzkopšana, vēdināšana;

 • Skolas telpu uzkopšana tiek veikta katru dienu. Katrā uzkopšanas reizē tiek tīrītas visas koplietošanas virsmas (durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, ūdens krāni, skārienjūtīgās ierīces u.c.), izmantojot dezinfekcijas līdzekļus (70% etanola šķīdums vai 0,5% nātrija hipohlorīta šķīdums).
 • Pēc nodarbībām pedagogs notīra lietotās virsmas, piederumus, dezinficē, izmantojot 70% spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli
 • Pēc katras individuālās stundas starpbrīdī tiek vēdinātas telpas.
 • Pēc grupu stundām un kolektīvu nodarbībām telpās tiek veikta mitrā uzkopšana, dezinficētas galdu virsmas un vēdinātas telpas.
 • Izlietoto sejas masku savākšana tiek nodrošināta, šim mērķim izmantojot marķētas miskastes.

Direktore    I.Bartkeviča

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiMācību procesa organizēšana

1.septembrī

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgti1.septembrī